AssemblyHall

سالن مونتاژ

استاتورهای سیم پیچی شده پس از لاک زنی وروتورهای آماده شده پس از جازنی شفت به همراه درپوشها و فریم وسایر ملزومات به این سالن منتقل شده و مونتاژ می گردد. کلیه موتورها به صورت صد در صد در اتاقهای اکوستیک توسط دستگاههای اتوماتیک تست می گردند تا محصولی با کیفیت بالا در اختیار مشتری قرار گیرد .