سالن قالبسازی و ابزارسازی

قالبسازی و ابزارسازی

کلیه قالبهای مورد نیاز جهت تولید الکتروموتور ائم از قالبهای لمینیشن، دایکاست درپوش، دایکاست روتور، قالبهای پلاستیک و... و همچنین ابزارآلات تولید در داخل شرکت طراحی و تولید می شوند .