سالن سیم پیچی

سالن سیم پیچی

سیم پیچی حساسترین مرحله تولید الکتروموتورمی باشد دستگاههای این مجموعه بسیار پیشرفته و به روز بوده که کلیه این دستگاهها وابزار های مربوطه از کشورهای آلمان وایتالیا تامین می گردد.عملیات مربوط به سیم پیچی کلافهاوجازنی آنها در استاتور و فرم دهی و دوخت وتست توسط دستگاههای اتوماتیک انجام می گیرد .